Thông tin đấu thầu

Thư mời thầu: Gói thầu "ICB/2019/02 – Cung cấp thiết bị cho các trường mới xây, giai đoạn 2"

Ngày đăng: 16.12.2019   -   Lượt xem: 4323

THƯ MỜI THẦU

 

Ngày:

16/12/2019 (9 giờ 00 phút)

Khoản vay số:

3201-VIE(SF): Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Gói thầu:

ICB/2019/02 – Cung cấp thiết bị cho các trường mới xây, giai đoạn 2

Hạn nộp Hồ sơ dự thầu:

03/02/2020 (10:00AM) Giờ Hà Nội

Thư mời thầu số:

ICB/2019/02

 

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận khoản vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 (LSEMDAP2), và sẽ sử dụng một phần khoản vay này chi trả cho gói thầu được nêu bên trên. Các quốc gia đủ điều kiện của ADB sẽ được tham dự đấu thầu.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông qua Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2, LSEMDAP2 (‘‘bên mua”) kính mời các nhà thầu đủ điều kiện, nộp Hồ sơ dự thầu có niêm phong để cung cấp cung cấp thiết bị cho các trường mới xây, giai đoạn 2.

3. Hình thức Đấu thầu rộng rãi quốc tế theo phương thức Một giai đoạn - Một túi hồ sơ sẽ được áp dụng và thực hiện đối với tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ như mô tả trong Hồ sơ mời thầu.

4. Các nhà thầu phải đáp ứng được những yêu cầu dưới đây thì mới đủ điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu này:

- Hoàn thành, với tư cách là nhà cung cấp chính trong vòng ba (3) năm gần đây, ít nhất là hai (02) hợp đồng, mỗi hợp đồng trị giá USD $584.000 có bản chất và độ phức tạp tương tự như phạm vi cung cấp được trình bày trong Chương 6 - Lịch biểu cung cấp của hồ sơ mời thầu.

- Doanh thu trung bình hàng năm tối thiểu là USD $1.460.000 tính bằng tổng những khoản thanh toán Nhà thầu nhận được cho các hợp đồng đã hoàn thành hoặc đang thực hiện trong vòng ba (3) năm gần đây.

(Các tiêu chí kỹ thuật được mô tả hoàn thiện hơn trong Hồ sơ mời thầu).

5. Để tìm hiểu thêm thông tin và hướng dẫn về Hồ sơ mời thầu, Nhà thầu có thể liên hệ:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ban Quản lý dự án trung ương

DỰ ÁN GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ KHU VỰC KHÓ KHĂN NHẤT, GIAI ĐOẠN 2

 

Đại diện:

Ông Đào Ngọc Nam, Giám đốc BQLDA trung ương.

 

Địa chỉ:

Tầng 6, 193C3, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

 

Mã Zip:

100000.

 

Điện thoại:

+84 24 3974 1541

 

Fax:

+84 24 3974 1480

 

E-mail:

lsemdap2@moet.edu.vn

 

6. Để mua Hồ sơ mời thầu bằng tiếng Anh, các nhà thầu hợp lệ cần:

  • Gửi tới địa chỉ nêu trên yêu cầu cung cấp Hồ sơ mời thầu gói thầu ICB/2019/02 – Cung cấp thiết bị cho các trường mới xây (giai đoạn 2)
  • Nộp một khoản phí không hoàn lại USD $150 (Một trăm năm mươi đô la Mỹ). Phương thức thanh toán là Tiền mặt hoặc chuyển khoản theo các thông tin sau

Ngân hàng/Chi nhánh

: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình

Địa chỉ

: 34 Cửa Nam, Ba Đình, Hà Nội

Tên tài khoản

: Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Số tài khoản

: 126 0000 16928  (USD)

: 127 0000 16915 (VND)

Mã SWIFT

: ICBVVNVX 124

Ngân hàng trung gian

: JPMORGANCHASE BANK

Địa chỉ

: NEW YORK - US

Mã SWIFT

: CHASUS 33

 
  • Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi tới nhà thầu qua đơn vị chuyển phát nếu người nhận ở nước ngoài và giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện nếu người nhận ở trong nước. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7. Nộp Hồ sơ dự thầu:

  • gửi tới địa chỉ liên hệ nêu trên
  • vào lúc hoặc trước hạn nộp: 03/02/2020 lúc 10:00AM giờ Hà Nội
  • kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở ngay sau thời hạn nộp với sự hiện diện của đại diện nhà thầu.

8. Ban quản lý dự án sẽ không có trách nhiệm với bất cứ chi phí phát sinh cho Nhà thầu liên quan tới việc chuẩn bị và nộp Hồ sơ dự thầu.

9. Khi so sánh các Hồ sơ dự thầu, quy chế ưu tiên nội địa của ADB sẽ được áp dụng theo các quy định tại Hồ sơ dự thầu.

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2