Bài giảng điện tử

TẬP HỢP TƯ LIỆU LÝ-HÓA-SINH THCS

Ngày đăng: 21.08.2015   -   Lượt xem: 2231

Bộ tư liệu điện tử dùng cho giáo viên soạn bài giảng điện tử, phụ huynh và học sinh làm tư liệu tham khảo hiểu rõ và khắc sâu kiến thức.
Gồm các môn Lý, Hóa, sinh. Các tư liệu được tập hợp theo thư mục mang tên bài học trong sách giáo khoa (trừ lý 6 và lý 7). Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra. (Tải đầy đủ các part đặt trong 1 thư mục rồi giải nén 1 part bất kì.)

Vật lý 6
VẬT LÝ 6.part1(10Mb)
 
VẬT LÝ 6.part2(10Mb) 
VẬT LÝ 6.part3(10Mb) 
VẬT LÝ 6.part4(10Mb) 
VẬT LÝ 6.part5(9Mb) 
Vật lý 7
VẬT LÝ 7.part1(9Mb)
 
VẬT LÝ 7.part2(9Mb) 
VẬT LÝ 7.part3(9Mb) 
VẬT LÝ 7.part4(9Mb) 
VẬT LÝ 7.part5(9Mb) 
VẬT LÝ 7.part6(9Mb) 
Vật lý 8
VẬT LÝ 8 TỪ BÀI 1 ĐẾN 18.part1/5(19Mb)
 
VẬT LÝ 8 TỪ BÀI 1 ĐẾN 18.part2/5(19Mb) 
VẬT LÝ 8 TỪ BÀI 1 ĐẾN 18.part3/5(19Mb) 
VẬT LÝ 8 TỪ BÀI 1 ĐẾN 18.part4/5(19Mb) 
VẬT LÝ 8 TỪ BÀI 1 ĐẾN 18.part5/5(12Mb) 
VẬT LÝ 8 TỪ BÀI 19 ĐẾN 29.part1/4(18Mb) 
VẬT LÝ 8 TỪ BÀI 19 ĐẾN 29.part2/4(18Mb) 
VẬT LÝ 8 TỪ BÀI 19 ĐẾN 29.part3/4(18Mb) 
VẬT LÝ 8 TỪ BÀI 19 ĐẾN 29.part4/4(4,5Mb) 
Vật lý 9
VẬT LÝ 9 TỪ BÀI 1 ĐẾN 20.part1/5(10Mb)
 
VẬT LÝ 9 TỪ BÀI 1 ĐẾN 20.part2/5(10Mb) 
VẬT LÝ 9 TỪ BÀI 1 ĐẾN 20.part3/5(10Mb) 
VẬT LÝ 9 TỪ BÀI 1 ĐẾN 20.part4/5(10Mb) 
VẬT LÝ 9 TỪ BÀI 1 ĐẾN 20.part5/5(10Mb) 
VẬT LÝ 9 TỪ BÀI 21 ĐẾN 39.part1/4(10Mb) 
VẬT LÝ 9 TỪ BÀI 21 ĐẾN 39.part2/4(10Mb) 
VẬT LÝ 9 TỪ BÀI 21 ĐẾN 39.part3/4(10Mb) 
VẬT LÝ 9 TỪ BÀI 21 ĐẾN 39.part4/4(10Mb) 
VẬT LÝ 9 TỪ BÀI 40 ĐẾN 62.part1/4(6Mb) 
VẬT LÝ 9 TỪ BÀI 40 ĐẾN 62.part2/4(6Mb) 
VẬT LÝ 9 TỪ BÀI 40 ĐẾN 62.part3/4(6Mb) 
VẬT LÝ 9 TỪ BÀI 40 ĐẾN 62.part4/4(6Mb) 
Hóa học 8
Mở đầu môn hóa học(7Mb)
 
Chất(1,087Mb) 
Bài thực hành 1(14,792Mb) 
Nguyên tử(1,827Mb) 
Nguyên tố hóa học(0,005Mb) 
Đơn chất và hợp chất-Phân tử(2,667Mb) 
Bài thực hành 2(8,014Mb) 
Sự biến đổi chất(9,103Mb) 
Phản ứng hóa học(4,989Mb) 
Bài thực hành 3(12,545Mb) 
Định luật bảo toàn khối lượng(20,888Mb) 
Phương trình hóa học(0,328Mb) 
Tỉ khối của chất khí(0,32Mb) 
Tính chất của oxi(11,436Mb) 
Sự oxi hóa-phản ứng hóa hợp-Ứng dụng của oxi(3,084Mb) 
Điều chế khí oxi-Phản ứng phân hủy(16,426Mb) 
Không khí-sự cháy(3,625Mb) 
Bài thực hành 4(4,696Mb) 
Tính chất-Ứng dụng của hiđrô(16,037Mb) 
Phản ứng oxi hóa khử(0,511Mb) 
Điều chất hiđrô-phản ứng thế(10,439Mb) 
Bài thực hành 5(4,23Mb) 
Nước (17,281Mb) 
Nước (2)(13,879Mb) 
Bài thực hành 6(8,539Mb) 
Dung dịch(2,293Mb) 
Độ tan của một chất trong nước(4,244Mb) 
Hóa học 9
Bai 01 Tinh chat hoa hoc cua Oxit - Phan loai Oxit(9Mb)
 
Bai 02 Mot so Oxit quan trong(10Mb) 
Bai 03 Tinh chat hoa hoc cua Axit(7Mb) 
Bai 04 Mot so Axit quan trong(12Mb) 
Bai 06 Thuc hanh Tinh chat hoa hoc cua Oxit va Axit(8Mb) 
Bai 07 Tinh chat hoa hoc cua Bazo(3Mb) 
Bai 08 Mot so Bazo quan trong(6Mb) 
Bai 09 Tinh chat hoa hoc cua muoi(4Mb) 
Bai 10 Mot so muoi quan trong(6Mb) 
Bai 14 Thuc hanh Tinh chat hoa hoc cua bazo va muoi(6,8Mb) 
Bai 15 Tinh chat vat li cua kim loai(0,5Mb) 
Từ bài 16 đến 24 part 1(16Mb) 
Từ bài 16 đến 24 part 2(16Mb) 
Từ bài 16 đến 24 part 3(16Mb) 
Từ bài 16 đến 24 part 4(5Mb) 
Từ bài 26 đến 35 part 1(16Mb) 
Từ bài 26 đến 35 part 2(16Mb) 
Từ bài 26 đến 35 part 3(16Mb) 
Từ bài 26 đến 35 part 4(16Mb) 
Từ bài 26 đến 35 part 5(16Mb) 
Từ bài 26 đến 35 part 6(15Mb) 
Từ bài 36 đến 45 part 1(16Mb) 
Từ bài 36 đến 45 part 2(16Mb) 
Từ bài 36 đến 45 part 3(16Mb) 
Từ bài 36 đến 45 part 4(9Mb) 
Từ bài 46 đến 56 part 1(16Mb) 
Từ bài 46 đến 56 part 2(10Mb) 
SINH VẬT học 6
SINH VẬT 6 TỪ BÀI 1 ĐẾN 20.part1(16Mb)
 
SINH VẬT 6 TỪ BÀI 1 ĐẾN 20.part2(1,3Mb) 
SINH VẬT 6 TỪ BÀI 21 ĐẾN 40.part1(16Mb) 
SINH VẬT 6 TỪ BÀI 21 ĐẾN 40.part2(16Mb) 
SINH VẬT 6 TỪ BÀI 21 ĐẾN 40.part3(16Mb) 
SINH VẬT 6 TỪ BÀI 21 ĐẾN 40.part4(16Mb) 
SINH VẬT 6 TỪ BÀI 21 ĐẾN 40.part5(13,4Mb) 
SINH VẬT 6 TỪ BÀI 41 ĐẾN HET.part1(16Mb) 
SINH VẬT 6 TỪ BÀI 41 ĐẾN HET.part2(16Mb) 
SINH VẬT 6 TỪ BÀI 41 ĐẾN HET.part3(4Mb) 
SINH VẬT học 7
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 1 ĐẾN 10.part1(19Mb)
 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 1 ĐẾN 10.part2(14Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 11 ĐẾN 20.part1(19Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 11 ĐẾN 20.part2(19Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 11 ĐẾN 20.part3(19Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 11 ĐẾN 20.part4(19Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 11 ĐẾN 20.part5(10Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 21 ĐẾN 30.part01(19Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 21 ĐẾN 30.part02(19Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 21 ĐẾN 30.part03(19Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 21 ĐẾN 30.part04(19Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 21 ĐẾN 30.part05(19Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 21 ĐẾN 30.part06(19Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 21 ĐẾN 30.part07(19Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 21 ĐẾN 30.part08(19Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 21 ĐẾN 30.part09(19Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 21 ĐẾN 30.part10(10Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 31 ĐẾN 40.part1(18,5Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 31 ĐẾN 40.part2(18,5Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 31 ĐẾN 40.part3(18,5Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 31 ĐẾN 40.part4(18,5Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 31 ĐẾN 40.part5(18,5Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 31 ĐẾN 40.part6(18,5Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 31 ĐẾN 40.part7(4Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 41 ĐẾN 50.part1(18,5Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 41 ĐẾN 50.part2(18,5Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 41 ĐẾN 50.part3(18,5Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 41 ĐẾN 50.part4(18,5Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 41 ĐẾN 50.part5(18,5Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 41 ĐẾN 50.part6(17,8Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 51 ĐẾN 66.part01(18,5Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 51 ĐẾN 66.part02(18,5Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 51 ĐẾN 66.part03(18,5Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 51 ĐẾN 66.part04(18,5Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 51 ĐẾN 66.part05(18,5Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 51 ĐẾN 66.part06(18,5Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 51 ĐẾN 66.part07(18,5Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 51 ĐẾN 66.part08(18,5Mb) 
SINH VẬT 7 TỪ BÀI 51 ĐẾN 66.part09(13,9Mb) 
SINH VẬT học 8
SINH VẬT 8 TỪ BÀI 1 ĐẾN 15.part1(18,5Mb)
 
SINH VẬT 8 TỪ BÀI 1 ĐẾN 15.part2(18,5Mb) 
SINH VẬT 8 TỪ BÀI 1 ĐẾN 15.part3(18,5Mb) 
SINH VẬT 8 TỪ BÀI 1 ĐẾN 15.part4(5Mb) 
SINH VẬT 8 TỪ BÀI 16 ĐẾN 30.part1(18,5Mb) 
SINH VẬT 8 TỪ BÀI 16 ĐẾN 30.part2(18,5Mb) 
SINH VẬT 8 TỪ BÀI 16 ĐẾN 30.part3(14Mb) 
SINH VẬT 8 TỪ BÀI 31 ĐẾN 45.part1(19Mb) 
SINH VẬT 8 TỪ BÀI 31 ĐẾN 45.part2(19Mb) 
SINH VẬT 8 TỪ BÀI 31 ĐẾN 45.part3(6Mb) 
SINH VẬT 8 TỪ BÀI 46 ĐẾN 60.part1(18,5Mb) 
SINH VẬT 8 TỪ BÀI 46 ĐẾN 60.part2(18,5Mb) 
SINH VẬT 8 TỪ BÀI 46 ĐẾN 60.part3(18,5Mb) 
SINH VẬT 8 TỪ BÀI 46 ĐẾN 60.part4(15,5Mb) 
SINH VẬT 8 TỪ BÀI 61 ĐẾN 66.part1(18,5Mb) 
SINH VẬT 8 TỪ BÀI 61 ĐẾN 66.part2(18,5Mb) 
SINH VẬT 8 TỪ BÀI 61 ĐẾN 66.part3(18,5Mb) 
SINH VẬT 8 TỪ BÀI 61 ĐẾN 66.part4(13Mb) 
SINH VẬT học 9
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 1 ĐẾN 10.part1(18,1Mb)
 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 1 ĐẾN 10.part2(18,1Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 1 ĐẾN 10.part3(18,1Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 1 ĐẾN 10.part4(18,1Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 1 ĐẾN 10.part5(18,1Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 1 ĐẾN 10.part6(9Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 11 ĐẾN 25.part1(18,1Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 11 ĐẾN 25.part2(18,1Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 11 ĐẾN 25.part3(18,1Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 11 ĐẾN 25.part4(18,1Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 11 ĐẾN 25.part5(3,5Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 26 ĐẾN 40.part1(18,1Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 26 ĐẾN 40.part2(18,1Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 26 ĐẾN 40.part3(13,5Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 41 ĐẾN 50.part01(18,1Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 41 ĐẾN 50.part02(18,1Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 41 ĐẾN 50.part03(18,1Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 41 ĐẾN 50.part04(18,1Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 41 ĐẾN 50.part05(18,1Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 41 ĐẾN 50.part06(18,1Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 41 ĐẾN 50.part07(18,1Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 41 ĐẾN 50.part08(18,1Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 41 ĐẾN 50.part09(13Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 51 ĐẾN 66.part1(18,1Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 51 ĐẾN 66.part2(18,1Mb) 
SINH VẬT 9 TỪ BÀI 51 ĐẾN 66.part3(16Mb) 

Tin khác

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2