Toán học

Phương trình đường tròn

Ngày đăng: 27.08.2015   -   Lượt xem: 1072

Ở đây chúng tối giới thiệu một vài phương pháp thiết lập phường trình đường tròn và các đường tròn có tính chất đặc biệt rất mong bạn dọc cho ý kiến.

Tin khác

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2