Đào tạo bồi dưỡng

  • Trang chủct_img
  • KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM CỦA THƯ VIỆN

Học viên nộp đính kèm file và điền thông tin vào biểu mẫu dưới đây:


KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM CỦA THƯ VIỆN

Hãy điền đầy đủ thông tin bên dưới

Họ tên * (Ví dụ: Nguyễn Văn A)
Tên trường * (Ví dụ:THCS Tân Dương)
Địa chỉ * (Ví dụ: Xã Tân Dương, Bảo Yên, Lào Cai)
Điện thoại *
E-mail *
Nội dung *
File kế hoạch thực hiện * (Đặt tên File quy định :Tinh_Huyen_Tentruong_Tenkehoach) -Ví dụ: LaoCai_Sapa_THCS Thanh Phu_MaAChinh_Kehoachthucvien2019.doc

Các trường dấu sao là bắt buộc.