Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Tuyển công ty kiểm toán độc lập (giai đoạn 2018 -2021)

Ngày đăng: 13.06.2019   -   Lượt xem: 7258

Số TBMST

20181146253 - 00

 

Số hiệu KHLCNT

20180566928 - 02

 

Loại thông báo

Thông báo thực

 

Tên gói thầu

Tuyển công ty kiểm toán độc lập (giai đoạn 2018 -2021)

 

Phân loại

5462400000

 

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

 

Bên mời thầu

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

 

Hình thức lựa chọn NT

Tuyển chọn tư vấn có chi phí thấp nhất (LCS)

 

Giá dự toán

 5.462.400.000 VND

 

Giá gói thầu

  4.866.216.564 VND

 

Văn bản phê duyệt

639A/QĐ-QLCDA ngày 27/05/2019

   

Đính kèm thông báo kết quả LCNT

QD639A Phe duyet KQLCNT.pdf

   

Ngày phê duyệt

27/05/2019

   
 

 

 

[Danh sách nhà thầu tham gia thầu]

STT

Số ĐKKD

Tên liên danh

Tên nhà thầu

chọn trúng thầu

Giá trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

0101476557

-

1553505853418

Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam

Trúng thầu

3.011.923.200

Trọn gói

45 Tháng

   

[Danh sách nhà thầu trượt thầu]

 

STT

Số ĐKKD

Tên liên danh

Tên nhà thầu

chọn trúng thầu

Lý do trượt thầu

Trượt ở giai đoạn nào

 

1

0100111105

-

1553506255347

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Trượt thầu

Tài chính

Đánh giá về tài chính

 

2

411022000757

-

1553506089577

Công ty TNHH Mazars Việt Nam

Trượt thầu

Tài chính

Đánh giá về tài chính

 

File đính kèm: QD639A Phe duyet KQLCNT.pdf

↓ Tải xuống

Tin khác

1 2 3 4 5 67 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2