Thông tin đấu thầu

TB KQ lựa chọn nhà thầu: Dịch vụ tập huấn trực tiếp tăng cường năng lực cho các cán bộ địa phương và trường THCS về hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng tại các tỉnh khu vực miền Bắc G3

Ngày đăng: 24.10.2019   -   Lượt xem: 6297

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

 

Số TBMT

20190823518-00

   

Số hiệu KHLCNT

20190510147

   

Tên gói thầu

S/2019/11:Dịch vụ tập huấn trực tiếp tăng cường năng lực cho các cán bộ địa phương và trường THCS về hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng tại các tỉnh khu vực miền Bắc (các tỉnh Tây Bắc) - Gói 3

   

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2019 - Dự án: Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

   

Chủ đấu tư

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

   

Hình thức lựa chọn NT

Chào hàng cạnh tranh

   

Giá dự toán

 2.766.000.000 VND

   

Giá gói thầu

    

2.766.000.000  VND

   

Tổng giá gói thầu   

2.766.000.000  VND

Ngày quy đổi

14/05/2019

   

Đính kèm thông báo kết quả LCNT

QD 1319.pdf

 

Nhà thầu trúng thầu

Công ty cổ phần du lịch thương mại Công Đoàn Giao Thông Vận Tải Suntravel

   

Giá trúng thầu

    

2.573.610.000  VND

   

Tổng giá trúng thầu   

2.573.610.000  VND

   

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

   

Thời gian thực hiện HĐ

9  Tháng

   

Văn bản phê duyệt

QĐ 1319/QĐ-QLCDA

   

Ngày phê duyệt

11/10/2019

   

Thời điểm hoàn thành

17/10/2019

   

Tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2