Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ : S/2019/17 -Dịch vụ tập huấn trực tiếp cán bộ quản lý trường THCS thuộc các huyện mục tiêu của các tỉnh tham gia Dự án Giáo dục THCS KVKKN2 về thực hiện giám sát dự án, Gói 1 HCM

Ngày đăng: 25.10.2019   -   Lượt xem: 6706

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Số TBMT

20191012479-00

   

Số hiệu KHLCNT

20190953059

   

Tên gói thầu

S/2019/17 - Dịch vụ tập huấn trực tiếp cán bộ quản lý trường THCS thuộc các huyện mục tiêu của các tỉnh tham gia Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 về thực hiện, giám sát đánh giá các hoạt động Dự án, Gói 1 tổ chức tại TP Hồ Chí Minh

   

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

   

Chủ đấu tư

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

   

Hình thức lựa chọn NT

Chào hàng cạnh tranh

   

Giá dự toán

 454.500.000 VND

   

Giá gói thầu

    

454.500.000  VND

   

Tổng giá gói thầu   

454.500.000  VND

Ngày quy đổi

23/09/2019

   

Đính kèm thông báo kết quả LCNT

qd 116-2019.pdf

Nhà thầu trúng thầu

CÔNG TY TNHH LÊ HÂN ĐẠI NAM

   

Giá trúng thầu

    

450.300.000  VND

   

Tổng giá trúng thầu   

450.300.000  VND

   

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

   

Thời gian thực hiện HĐ

9  Tháng

   

Văn bản phê duyệt

116/QĐ-DATHCSKKN2

   

Ngày phê duyệt

21/10/2019

   

Thời điểm hoàn thành

25/10/2019

   

Tin khác

1 23 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2