Thông tin đấu thầu

TB KQ lựa chọn nhà thầu: S/2019/18 - Dịch vụ tập huấn trực tiếp cán bộ quản lý trường THCS thuộc các huyện mục tiêu của các tỉnh tham gia Dự án Lsemdap2 về thực hiện, GSĐ các hoạt động DA, gói 2 HP

Ngày đăng: 22.11.2019   -   Lượt xem: 6075

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

 

Số TBMT

20191069887-00

   

Số hiệu KHLCNT

20190953059

   

Tên gói thầu

S/2019/18 - Dịch vụ tập huấn trực tiếp cán bộ quản lý trường THCS thuộc các huyện mục tiêu của các tỉnh tham gia Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 về thực hiện, giám sát đánh giá các hoạt động Dự án, Gói 2 tổ chức tại Hải Phòng

   

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

   

Chủ đấu tư

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

   

Hình thức lựa chọn NT

Chào hàng cạnh tranh

   

Giá dự toán

 640.800.000 VND

   

Giá gói thầu

    

     

640.800.000  VND

   
     
     
       

 

Tổng giá gói thầu   

640.800.000  VND

Ngày quy đổi

23/09/2019

   

Đính kèm thông báo kết quả LCNT

QD159 14.11.2019.pdf

 

 

 

Nhà thầu trúng thầu

Công ty TNHH Đầu Tư và Du Lịch Ngày Mới

   

Giá trúng thầu

    

     

596.810.000  VND

   
     
     

 

Tổng giá trúng thầu   

596.810.000  VND

   

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

   

Thời gian thực hiện HĐ

9  Tháng

   

Văn bản phê duyệt

159/QĐ-DATHCSKKN2

   

Ngày phê duyệt

14/11/2019

   

Thời điểm hoàn thành

22/11/2019

   

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2