Thông tin đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu: S/2020/11 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường môn Vật lý, Hóa học, Sinh học tại Phú Thọ”

Ngày đăng: 15.01.2021   -   Lượt xem: 4088

Bên mời thầu: Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Địa chị: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3 974 1480; Email: lsemdap2@moet.edu.vn

Nội dung đăng tải Kết quả lựa chọn nhà thầu:

  1. Gói thầu: S/2020/11 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường môn Vật lý, Hóa học, Sinh học tại Phú Thọ”
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
  3. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
  4. Cụ thể:

Tên dự án:

Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Khoản vay số:

3201-VIE (SF)

Hình thức lựa chọn:

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Hình thức hợp đồng:        Trọn gói                               Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng

Gói thầu:

S/2020/11 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường môn Vật lý, Hóa học, Sinh học tại Phú Thọ”

Giá dự toán:

1.378.500.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm bảy mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng), đã bao gồm thuế, phí.

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Dịch vụ Minh Thủy

Giá trúng thầu:

1.338.750.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm ba mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng), đã bao gồm thuế, phí.

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 16/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 15/01/2021 của Giám đốc Ban QLDA Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

 

Giám đốc dự án

     (đã ký)

Đào Ngọc Nam

Tin khác

1 2 34 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2