Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu "Dịch vụ tập huấn trực tiếp Giáo dục địa phương tổ chức tại Yên Bái"

Ngày đăng: 14.04.2021   -   Lượt xem: 4743

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HẢNG

Tên gói thầu: S/2021/11 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp Giáo dục địa phương tổ chức tại Yên Bái”.

Dự toán: 741.850.000 VND (Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi mốt triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng).

Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á;

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý I/2021;

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;

Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng.

Thời gian phát hành HSYC: Từ 9 giờ 00 phút ngày 14/04/2021 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 26/04/2021.

Thời gian hết hạn nộp HSĐX: Trước 10 giờ 00 phút ngày 26/04/2021.

Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 VND (Một triệu đồng).

Địa điểm bán HSYC: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2, tầng 6, toà nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tin khác

1 2 34 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2