Thông tin đấu thầu

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số: 01-NCB-Điện Biên, bao gồm 4 lô

Ngày đăng: 24.09.2016   -   Lượt xem: 9302

Gói thầu số: 01-NCB-Điện Biên, bao gồm 4 lô

Thuộc Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2, tỉnh Điện Biên.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

  1. Thông tin chung
  1. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
  2. Tên gói thầu: gói thầu số 01-NCB-Điện Biên
  3. Số thông báo mời thầu: Số 69 ngày 14/4/2016 của Báo đấu thầu
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh trong nước
  5. Giá gói thầu: 16.608,53 triệu đồng, trong đó:

- Lô số 1: Trường THCS Khong Hin, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên:  5.485,43 triệu đồng;

- Lô số 2: Trường THCS Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên: 1.963,40 triệu đồng;

- Lô số 3: Trường phổ thông DTBT THCS Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên: 6.786,77 triệu đồng;

- Lô số 4: Trường phổ thông DTBT THCS Sa Dung, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên: 2.372,93 triệu đồng;

  1. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Giá dự thầu được đọc tại buổi mở thầu (đồng)

Giá đánh giá

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu (hoặc không trúng thầu)

Lý do bị loại

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng VINACONEX Hải Dương

 

 

 

 

Trọn gói

 

 

Lô số 1:

4.775.000.000

4.770.074.218

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ hai

 

 

Lô số 3:

5.896.798.000

5.869.522.294

Nhà thầu trúng thầu

 

240 ngày

2

Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Nam Định

 

 

 

 

 

 

Lô số 1:

5.054.389.000

4.700.662.833

Nhà thầu trúng thầu

 

240 ngày

 

Lô số 3:

6.586.936.000

6.125.850.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ hai

 

3

Doanh nghiệp tư nhân số 31 Điện Biên

 

 

 

 

 

 

Lô số 2:

1.844.000.000

1.844.000.000

Nhà thầu trúng thầu

 

240 ngày

 

Lô số 4:

2.311.269.017

2.311.269.017

Nhà thầu trúng thầu

 

240 ngày

4

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 5 tỉnh Điện Biên

 

 

 

 

 

 

Lô số 3:

6.768.608.000

6.718.608.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ ba

 

III. Quy mô của hợp đồng được trao:

- Lô số 1: Xây dựng công trình trường THCS Khong Hin, huyện Tuần Giáo gồm: nhà lớp học 02 phòng; 01 phòng thư viện; nhà công vụ giáo viên 05 phòng; nhà bán trú học sinh 08 phòng; nhà bếp học sinh; nhà vệ sinh cho học sinh bán trú.

- Lô số 2: Xây dựng công trình trường THCS Na Ư, huyện Điện Biên gồm: nhà công vụ giáo viên 05 phòng; nhà bán trú học sinh 04 phòng; nhà vệ sinh cho học sinh bán trú.

- Lô số 3: Xây dựng công trình trường phổ thông DTNT THCS Sa Dung, huyện Điện Biên Đông gồm: nhà lớp học 04 phòng; 01 phòng học bộ môn vật lý, 01 phòng thư viện; nhà bán trú học sinh 06 phòng; Nhà công vụ giáo viên 08 phòng; nhà vệ sinh cho học sinh bán trú; nhà vệ sinh chung.

- Lô số 4: Xây dựng công trình trường phổ thông DTBT THCS Huổi Lèng, huyện Mường Chà gồm: nhà công vụ giáo viên 04 phòng; nhà bán trú học sinh 06 phòng; nhà bếp; nhà vệ sinh cho học sinh bán trú.

Tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2