Thông tin đấu thầu

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 01-NCB-2016-Cao Bằng

Ngày đăng: 21.02.2017   -   Lượt xem: 9421

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

  1. Thông tin chung
  1. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
  2. Tên gói thầu: gói thầu số 01-NCB-2016-Cao Bằng
  3. Số thông báo mời thầu: số 94 ngày 24/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh trong nước
  5. Giá gói thầu:
  6. Lô 1:  Xây dựng trường THCS Cô Ba, huyện Bảo Lạc: 1.858.377.000 VNĐ (trong đó đã bao gồm chi phí dự phòng là 139.567.000 VNĐ)
  7. Lô 2:  Xây dựng trường PTCS Nam Cao, huyện Bảo Lâm: 2.650.586.000 VNĐ (trong đó đã bao gồm chi phí dự phòng là 235.033.000 VNĐ)

 

  1. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Giá dự thầu được đọc tại buổi mở thầu (đồng)

Giá đánh giá

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu (hoặc không trúng thầu)

Lý do bị loại

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Nhà thầu số 1: Công ty TNHH Phi Hải

 

 

 

 

Trọn gói

 

 

Lô số 2:

2.650.025.000

2.650.025.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ 2

360 ngày

2

Nhà thầu số 2: Công ty xây dựng Tín Thành Cao Bằng

 

 

 

 

 

 

Lô số 1:

1.860.281.000

1.860.281.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ 2

230 ngày

3

Nhà thầu số 3: Doanh nghiệp xây dựng Đức Lượng

 

 

 

 

 

 

Lô số 2:

2.650.564.000

2.650.564.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ 3

360 ngày

4

Nhà thầu số 4: Hợp tác xã Hợp Nguyên

 

 

 

 

 

 

Lô số 1:

1.862.135.000

1.862.135.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ 3

240 ngày

5

Nhà thầu số 5: Liên danh Công ty xây dựng Hợp Thành và Doanh nghiệp xây dựng Thành Lâm

 

 

 

 

 

 

Lô số 1:

1.858.204.000

1.858.204.000

Nhà thầu trúng thầu

 

240 ngày

6

Nhà thầu số 6: Liên danh Doanh nghiệp xây dựng Tùng Lâm và Công ty TNHH xây dựng thương mại Thành Hà

 

 

 

 

 

 

Lô số 2:

2.649.896.000

2.649.896.000

Nhà thầu trúng thầu

 

240 ngày

 

 

III. Quy mô của hợp đồng được trao:

- Lô số 1: Xây dựng 02 phòng công vụ giáo viên, 04 phòng bán trú + vệ sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Lô 02: Xây dựng 04 lớp học, 01 phòng thư viện Trường PTCS Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Tin khác

1 2 34 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2