Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: Dịch vụ Tập huấn trực tiếp Tăng cường năng lực cho cán bộ địa phương và trường THCS về hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng tại các tỉnh khu vực miền Trung

Ngày đăng: 27.12.2017   -   Lượt xem: 7412

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2.

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 974 1541/fax: 0243 974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn

Mã số thuế: 0106566042

1. Tên gói thầu: Dịch vụ Tập huấn trực tiếp Tăng cường năng lực cho cán bộ địa phương và trường THCS về hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng tại các tỉnh khu vực miền Trung

  • Loại gói thầu: Phi tư vấn
  • Giá gói thầu: 1.041.000.000 VNĐ (Một tỷ không trăm bốn mươi mốt triệu đồng, đã bao gồm thuế, phí).
  • Nội dung chính của gói thầu: Tập huấn trực tiếp Tăng cường năng lực cho cán bộ địa phương và trường THCS về hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng tại các tỉnh khu vực miền Trung.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý II/2018

2. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

3. Nguồn vốn: Vốn Ngân hàng Phát triển châu Á.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00, ngày 27 tháng 12 năm 2017 đến trước 10 giờ 15, ngày 03 tháng 01 năm 2018

7. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2. Địa chỉ:Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.Điện thoại: 0243 974 1541/fax: 0243 974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Phát miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: Không có

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 15, 03 tháng 01 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, 03 tháng 01 năm 2018

Tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2