Thông tin đấu thầu

27 Tuyển đơn vị cung cấp vé máy bay cho các Dịch vụ tập huấn

Ngày đăng: 08.08.2018   -   Lượt xem: 8039

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2


Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 3974 1541/fax: 024 3974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn
Mã số thuế: 0106566042

 

 

 

 

1. Tên gói thầu: S/2018/27 Tuyển đơn vị cung cấp vé máy bay cho các Dịch vụ tập huấn

- Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 716.000.000 VND (Bảy trăm mười sáu triệu đồng), đã bao gồm thuế và phí).

- Nội dung chính của gói thầu: Tuyển đơn vị cung cấp vé máy bay cho các Dịch vụ tập huấn

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng

2. Tên dự án hoặc: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

3. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Trọn gói

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 07 năm 2018 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 08 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2; Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 024 3974 1541/fax: 024 3974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng).

10. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 08 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 8 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 08 năm 2018

 

File đính kèm: TBMCH Ve may bay.dot

↓ Tải xuống

Tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 910

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2