Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: Gói thầu: S/2018/13 Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số

Ngày đăng: 12.09.2018   -   Lượt xem: 7845

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 3974 1541/fax: 024 3974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn
Mã số thuế: 0106566042

1. Tên gói thầu: S/2018/13 Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, Gói 2

- Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 1.252.200.000 VND (Một tỷ hai trăm năm mươi hai triệu hai trăm nghìn đồng chẵn), đã bao gồm thuế và phí).

- Nội dung chính của gói thầu: Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng

2. Tên dự án hoặc: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

3. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Trọn gói

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 09 năm 2018 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 09 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2; Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 024 3974 1541/fax: 024 3974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: 13.000.000 VNĐ (Mười ba triệu đồng).

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 09 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 09 năm 2018

Tin khác

1 2 3 4 56 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2