Thông tin đấu thầu

Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm : Gói thầu "Tuyển công ty kiểm toán độc lập (giai đoạn 2018-2021''

Ngày đăng: 22.11.2018   -   Lượt xem: 6651

Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm

Gói thầu: Tuyển công ty kiểm toán độc lập (giai đoạn 2018-2021)

 1. Chính phủ Việt Nam đã nhận được khoản vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2, và dự định sử dụng một phần của khoản vay này để thanh toán cho hợp đồng Tuyển công ty kiểm toán độc lập (giai đoạn 2018-2021).
 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) là bên vay, đồng thời là Cơ quan Chủ quản (CQCQ) (Chủ đầu tư), Bộ GDĐT đã giao cho Ban Quản lý Dự án Trung ương (Ban QLDA) nhiệm vụ Tuyển công ty kiểm toán độc lập (giai đoạn 2018-2021) thực hiện dự án căn cứ theo Hướng dẫn sử dụng tư vấn cho Ngân hàng Phát triển Châu Á và các Bên vay (tháng 3, 2013 và được sửa đổi theo thời gian) áp dụng phương pháp lựa chọn dựa trên chi phí thấp nhất.
 3. Nội dung đầy đủ về dịch vụ được trình bày chi tiết trong Điều khoản tham chiếu (TOR) và có thể được tải xuống từ trang web của ADB tại địa chỉ http://csrn.adb.org. Dự kiến dịch vụ được tiến hành từ 01/01/2018 và kết thúc vào 30/09/2021.
 4. Các tiêu chí đánh giá Hồ sơ bày tỏ quan tâm (HSQT) để lập danh sách ngắn các công ty kiểm toán là:
 1. Tính hợp lệ: quốc gia thành lập là một trong các quốc gia thành viên của ADB, không xung đột lợi ích (Hướng dẫn sử dụng tư vấn cho Ngân hàng Phát triển Châu Á và các Bên vay (Tháng 3, 2013) và được sửa đổi theo thời gian), lệnh trừng phạt của ADB (http://www.adb.org/site/integrity/main), doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước tại Việt Nam.
 2. năng lực quản lý;
 3. năng lực kỹ thuật; và
 1. Yêu cầu đối với Dịch vụ Kiểm toán: yêu cầu tối thiểu để các công ty kiểm toán muốn tham gia được chọn vào danh sách ngắn (gồm tối đa 3 công ty) và sau đó được mời nộp Hồ sơ đề xuất là:
 1. Công ty kiểm toán phải được thành lập tại một quốc gia thành viên của ADB;
 2. Công ty kiểm toán không ở trong một tình huống Xung đột Lợi ích;
 3. Công ty kiểm toán có giấy đăng ký kinh doanh;
 4. Công ty kiểm toán phải có kinh nghiệm liên quan tới nhiệm vụ trong Điều khoản tham chiếu;
 5. Công ty kiểm toán phải có lĩnh vực hoạt động chuyên môn liên quan tới ngành trọng tâm của nhiệm vụ quy định trong Điều khoản tham chiếu;
 6. Công ty kiểm toán phải nắm rõ các quy định pháp luật áp dụng đối với các dự án được tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á hoặc Ngân hàng Phát triển Đa phương khác;
 7. Công ty kiểm toán có văn phòng/nhân viên đại diện tại Hà Nội là lợi thế.
 1. HSQT phải được nộp trực tuyến, theo mẫu chuẩn có tại http://csrn.adb.org trước hoặc trong ngày 22/12/2018. Ban QLDA không nhận HSQT nộp theo hình thức khác.
 2. Các công ty kiểm toán quan tâm có thể liên hệ với Ban Quản lý Dự án Trung ương (Ban QLDA) tìm hiểu thêm thông tin (bao gồm cả thông tin về Điều khoản tham chiếu) theo địa chỉ:

 

Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Tầng 6, số 193C3 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +824 3 974 1541

Fax: +824 3 974 1480

Email: lsemdap2@moet.edu.vn

 

Tin khác

1 2 3 45 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2