Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: GÓI THẦU: NCB/2018/01 “IN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ GIÁO DỤC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ”

Ngày đăng: 17.01.2019   -   Lượt xem: 4090

 

Số TBMT

20181112133-00

Số hiệu KHLCNT

20180566928

Tên gói thầu

In tài liệu hướng dẫn về Giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Bên mời thầu

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Thời điểm đóng thầu

10/12/2018 10:00

Hình thức lựa chọn NT

Đấu thầu rộng rãi

Giá dự toán

2.719.134.000 VND

Giá gói thầu

2.719.134.000 VND

Đính kèm thông báo kết quả LCNT

QĐ 2797 - 24.12.2018 - KQ NCB01 In BTVH.pdf

 


 

Top of Form

 

Nhà thầu trúng thầu

Liên danh CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG và Công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh

0102365521 - CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG,

0101712645 - Công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh

   

Giá trúng thầu

2.420.096.778  vnd

   
   
   

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

   

Thời gian thực hiện HĐ

6 Tháng

   

Văn bản phê duyệt

2797/QĐ-QLCDA ngày 24/12/2018

   

Ngày phê duyệt

24/12/2018

   

Thời điểm hoàn thành

17/01/2019

   

Tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2