Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: Gói thầu Dịch vụ Tập huấn trực tiếp Bồi dưỡng cho hiệu trưởng và giáo viên về hoạt động cụm trường tại các tỉnh khu vực miền Nam

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2. Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243 974 1541/fax: 0243 974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn Mã số thuế: 0106566042

>> Xem thêm

Thông báo mời thầu: Gói thầu Dịch vụ Tập huấn trực tiếp Bồi dưỡng cho hiệu trưởng và giáo viên về hoạt động cụm trường tại các tỉnh khu vực miền Bắc

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2. Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243 974 1541/fax: 0243 974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn Mã số thuế: 0106566042

>> Xem thêm

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số: 01-NCB-Điện Biên, bao gồm 4 lô

Gói thầu số: 01-NCB-Điện Biên, bao gồm 4 lô Thuộc Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2, tỉnh Điện Biên.

>> Xem thêm

Thông báo mời thầu: Tuyển công ty kiểm định chất lượng hàng hóa cho gói thầu Thiết bị cho cụm trường

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2. Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 043 974 1541/fax: 043 974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn Mã số thuế: 0106566042 Thông báo mời chào hàng với nội dung sau: 

>> Xem thêm

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số: 01-NCB- Thanh Hóa, bao gồm 4 lô

Gói thầu số: 01-NCB- Thanh Hóa, bao gồm 4 lô Thuộc Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2, tỉnh Thanh Hóa.

>> Xem thêm

Thông báo mời thầu: Gói thầu ICB/2015/02 - Thiết bị cho cụm trường

- Lô 1 – Thiết bị cho cụm trường khu vực Trung du, miền núi phía Bắc; - Lô 2 – Thiết bị cho cụm trường khu vực Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long.

>> Xem thêm

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu Cung cấp Thiết bị và đồ gỗ cho Ban QLDA Trung ương và Ban QLDA các tỉnh.

Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Thiết bị và đồ gỗ cho Ban QLDA Trung ương và Ban QLDA các tỉnh.
 

>> Xem thêm

Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm

Gói thầu: LCS/2015/01 - Tuyển công ty kiểm toán độc lập (giai đoạn 1-3 năm đầu)

>> Xem thêm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2