Báo cáo số liệu giải ngân vốn đối ứng thuộc hạng mục chi XDCB

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo - Ban Quản lý dự án các tỉnh tham gia Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Học sinh lớp 1 kéo xe cho thầy qua đoạn đường khó

Đã vào mùa mưa, đường đến trường của giáo viên và học trò vùng cao vốn đã khó khăn nay càng thêm vất vả.

giới thiệu trường THCS Hang kia A

Mã số thuế6000764260
Thôn 3, Xã Hoà Thành, Xã Hòa Thành, Huyện Krông Bông, Tỉnh Đắc Lắc, Việt Nam
Ngành nghề kinh doanhP8531 - Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Ngành chính)

Những lớp chỉ có 3-5 học sinh

Do đường xá đi lại khó khăn, nhiều điểm trường ở xã Hà Lâu, huyện miền núi Tiên Yên (Quảng Ninh) dù được xây dựng khang trang, nhưng mỗi lớp chỉ có 3-5 học sinh.

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2