Học sinh đi bè mảng đến trường

Để đến trường, học sinh thôn Xuân Lũng, xã Bình Trung (Cao Lộc, Lạng Sơn) phải vượt qua sông Kỳ Cùng trên những chiếc bè mảng bằng tre.

1 2 34 5 6 7 8

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2