Thống kê tổng số lượt tham gia theo từng Sở Giáo dục và Đào tạo (cập nhật)

TẬP HUẤN NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG VỀ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ KHU VỰC KHÓ KHĂN VÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ

Thống kê chi tiết

Video bài giảng mới nhất

Video mới cập nhật về đợt tập huấn gần đây nhất

Các chuyên gia, giảng viên