Thống kê tổng số lượt tham gia theo từng Sở Giáo dục và Đào tạo (cập nhật)

[Đợt 29,30,31/10] - TẬP HUẤN CHO HIỆU TRƯỞNG CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG THUỘC DỰ ÁN VỀ THỰC HIỆN, GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN

Thống kê chi tiết

Video bài giảng mới nhất

Video mới cập nhật về đợt tập huấn gần đây nhất

Các chuyên gia, giảng viên