Tập huấn - Hội nghị - Hội thảo

Hội thảo định hướng phối hợp thực hiện Dịch vụ tư vấn Khoản vay ADB Số 3201-VIE: Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Ngày đăng: 19.01.2017   -   Lượt xem: 377

Ngày 11/11/2016 tại Khách sạn Công Đoàn, Hà Nội. Liên danh AMDI và PRIMEX phối hợp cùng với Ban Quản lý Dự án Trung ương (BQLDATW) Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 tổ chức Hội thảo Định hướng Phối hợp Thực hiện Dịch vụ Tư vấn.

Là hoạt động quan trọng đầu tiên sau khi Khởi động Hợp đồng dịch vụ tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án ngày 24/10/2016. Hội thảo có sự tham gia của BQLDATW, chuyên gia tư vấn trong nước, quốc tế và đại diện hãng tư vấn AMDI và PRIMEX

 
Mục tiêu của hội thảo nhằm (1) giúp các thành viên nhóm chuyên gia tư vấn và Ban QLDATW nắm rõ mục tiêu, chiến lược, tầm nhìn và phạm vi cũng như tiến độ thực hiện của dự án; (2) xác định kỳ vọng của BQLDATW đối với nhóm chuyên gia tư vấn và trách nhiệm của chuyên gia tư vấn và các bên liên quan; (3) xác định nhiệm vụ của từng chuyên gia và các đối tác Chính phủ; (4) xác định các mối quan hệ hợp tác, hệ thống báo cáo và phối hợp, bao gồm giao thức trao đổi thông tin trong nội bộ nhóm chuyên gia tư vấn và với Ban QLDATW; và (5) thống nhất về những ưu tiên của dự án, lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho từng đầu ra của dự án. 
 

 
Hội thảo bao gồm phiên họp toàn thể và phiên thảo luận nhóm được phân chia dựa trên đầu ra của dự án và từng nhóm chuyên gia tư vấn. Phiên thảo luận nhóm được phân chia theo các hợp phần khác nhau của dự án bao gồm Hợp phần phát triển tài liệu, Hợp phần giám sát và đánh giá, Hợp phần cơ sở hạ tầng và đấu thầu, Hợp phần cụm trường và gói tài trợ.
 

 
BQLDATW và Nhóm tư vấn đã thống nhất được kế hoạch hoạt động tổng thể cuối cùng để hoàn thiện Báo cáo khởi động sẽ trình lên BQLDATW vào ngày 24/12/2016.
 

 
Theo AMDI

Tin khác

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2