Tập huấn - Hội nghị - Hội thảo

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống phòng học trực tuyến

Ngày đăng: 05.05.2017   -   Lượt xem: 2877

 

   

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Hướng dẫn sử dụng các chức năng từ Điều khiển (remote)

2. Hướng dẫn Cơ bản

3. Hướng dẫn nâng cao

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

Giới thiệu thành phần hệ thống

Hướng dẫn sử dụng một số chức năng cơ bản

Hướng dẫn thiết lập cuộc gọi

Giới thiệu UC Board

Polycom EagleEye Producer

Tin khác

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2