Thông báo

Báo cáo số liệu giải ngân vốn đối ứng thuộc hạng mục chi XDCB

Ngày đăng: 23.02.2018   -   Lượt xem: 3097

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo - Ban Quản lý dự án các tỉnh tham gia Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Để phục vụ công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, Ban quản lý Dự án Giáo dục THCS khó khăn nhất, giai đoạn 2 (Ban QLDATW) đề nghị Sở GDĐT báo cáo các nội dung sau:

- Lập báo cáo số liệu vốn đã được giao dự toán và giải ngân từ nguồn vốn đối ứng tỉnh thuộc hạng mục chi Xây dựng. Căn cứ để lập báo cáo theo các quyết định giao dự toán, bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu từ nguồn ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước năm 2017 (không bao gồm số liệu thuộc dự toán chi của năm 2016 phát sinh từ ngày 01/01/2017 đến 31/01/2017).

- Các mẫu báo cáo tài tài liệu chi tiết phụ lục đính kèm  (pdf)

- Báo cáo được lập và gửi cùng Quyết định giao dự toán, bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (Phụ lục 06 - quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) tới Ban QLDATW trước ngày 30/3/2018 (bản ký đóng dấu), gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: nnhung.slsemdap@gmail.com

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Ban Quản lý dự án các tỉnh liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Nhung, cán bộ Ban QLDATW - Sđt: 097 6080 878 để được phối hợp giải quyết./

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở.

Giám đốc

Đào Ngọc Nam

File đính kèm: CV 79 VV BAO CAO SỐ LIỆU GIẢI NGÂN VỐN ĐỐI ỨNG THUỘC HẠNG MỤC CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN.pdf

↓ Tải xuống

Tin khác

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2