Thông báo

Số 07 /DATHCSKKN2-CNTT: Vv lưu ý một số vấn đề liên quan đến quản lý thiết bị phòng học trực tuyến và tổ chức triển khai đào tạo trực tuyến

Ngày đăng: 27.06.2017   -   Lượt xem: 105

File đính kèm: 07 DATHCSKKN2-CNTT.pdf

↓ Tải xuống

Tin khác

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2