Mường Ảng

PTDTBT THCS Na Cô Sa

Ngày đăng: 04.10.2019  

Địa chỉ: Bản Huổi Thủng 1, Xã Na Cô Sa  

Điện thoại: Phạm Thanh Hoàn 0912981082  

Số giáo viên: 31  

Số học sinh: 571  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2