THCS Mỹ Tài

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Xã Mỹ Tài  

Điện thoại: Nguyễn Thị Xuân Nhi 0977635758  

Số giáo viên: 28  

Số học sinh: 449  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2