THCS Cát Hải

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Cát Hải  

Điện thoại: Phạm Tấn Thành 0935963950  

Số giáo viên: 27  

Số học sinh: 367  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2