THCS Tam Quan Nam

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Xã Tam Quan Nam  

Điện thoại: Đồng, 0973687559  

Số giáo viên: 36  

Số học sinh: 854  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2