Tiên Phước

THCS Lê Quý Đôn

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Thôn 2, xã Tiên Lập  

Điện thoại: Võ Tấn Quang SĐT: 0986953372  

Số giáo viên: 18  

Số học sinh: 190  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2