Thăng Bình

THCS Nguyễn Duy Hiệu

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Xã Bình Định Bắc  

Điện thoại: Nguyễn Tấn Sỹ SĐT: 0986.100.079  

Số giáo viên: 21  

Số học sinh: 264  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2