Thăng Bình

THCS Ngô Quyền

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Xã Bình Triều  

Điện thoại: Lê Hoàng Phương SĐT: 0935103719  

Số giáo viên: 28  

Số học sinh: 401  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2