Thăng Bình

THCS Nguyễn Tri Phương

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Xã Bình Quế  

Điện thoại: Huỳnh Anh Tuấn SĐT: 0977575878  

Số giáo viên: 22  

Số học sinh: 299  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2