THCS Thượng Cốc

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Xóm Trang, xã Thượng Côc, Lạc Sơn-Hòa Bình  

Điện thoại: Nguyễn Văn Thủy 0983861794  

Số giáo viên: 25  

Số học sinh: 492  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2