Hàm Thuận Bắc

THCS Hàm Hiệp

Ngày đăng: 04.10.2019  

Địa chỉ: Thôn Xuân Điền, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận  

Điện thoại: Nguyễn Quý Anh, 0814969475  

Số giáo viên: 47  

Số học sinh: 699  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2