Lương Sơn

Ngọc Đồng

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.  

Điện thoại: Nguyễn Văn Khôi 0963811882  

Số giáo viên: 19  

Số học sinh: 160  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2