Hàm Thuận Bắc

THCS Phú Long

Ngày đăng: 04.10.2019  

Địa chỉ: Khu phố Phú An, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận  

Điện thoại: Nguyễn Chánh Hằng, 0919959973  

Số giáo viên: 67  

Số học sinh: 984  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2