THCS Lê Thánh Tông

Ngày đăng: 04.10.2019  

Địa chỉ: Thôn 2, xã Mêpu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận  

Điện thoại: Lê Minh Anh (Hiệu trưởng) 0973180097  

Số giáo viên: 49  

Số học sinh: 776  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2