THCS Nguyễn Duy

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Thị Trấn Phong Điền  

Điện thoại: Nguyễn Thị Yến Nhi, 0935561125  

Số giáo viên: 46  

Số học sinh: 726  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2