Cầu Ngang

THCS Thị trấn Mỹ Long

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Khóm I, TT Mỹ Long  

Điện thoại: 01213001924  

Số giáo viên: 35  

Số học sinh: 528  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2