Sốp Cộp

PTDTBT TH&THCS Sam Kha

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Bản Púng Báng, xã Sam Kha  

Điện thoại: Bùi Văn Xứng 0335618852  

Số giáo viên: 46  

Số học sinh: 760  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2