THCS PĐDP

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Tổ dân phố 4- Thị trấn Vũ Quang  

Điện thoại: Nguyễn Bảo Ngọc 943991666  

Số giáo viên: 38  

Số học sinh: 347  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2