TH&THCS Xuất Tác

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: xã Phương Giao huyện Võ Nhai, TN  

Điện thoại: La Phương Thảo - ĐT: 0979573429  

Số giáo viên: 28  

Số học sinh: 307  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2