THCS Cửa Tùng

Ngày đăng: 09.10.2019  

Địa chỉ: Thôn An Du Đông 2 - Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị  

Điện thoại: Nguyễn Đăng Ánh ĐT: 0918746345  

Số giáo viên: 39  

Số học sinh: 693  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2