THCS Lê Quý Đôn

Ngày đăng: 09.10.2019  

Địa chỉ: Khóm Hải Phúc - TT Hồ Xá -Vĩnh Linh -Quảng Trị  

Điện thoại: Lê Thị Khuyên ĐT:0915310090  

Số giáo viên: 22  

Số học sinh: 205  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2