Ninh Phước

THCS Huỳnh Phước

Ngày đăng: 20.11.2019  

Địa chỉ: Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Thuận  

Điện thoại: 2593864676  

Số giáo viên: 0  

Số học sinh: 0  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2