Hòn Đất

Trường THCS Mỹ Phước

Ngày đăng: 20.11.2019  

Địa chỉ: Mỹ Phước, Hòn Đất  

Điện thoại: Vũ Văn Văn. 0977134818  

Số giáo viên: 0  

Số học sinh: 0  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2