Đức Cơ

THCS Lương Thế Vinh

Ngày đăng: 04.10.2019  

Địa chỉ: Xã Pờ Tó  

Điện thoại: Lê Tất Trung Kiên 0914285617  

Số giáo viên: 14  

Số học sinh: 307  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2