THCS xã Đất Bằng

Ngày đăng: 04.10.2019  

Địa chỉ: Xã Đất Bằng  

Điện thoại: Lê Hữu Duẩn 0972256828  

Số giáo viên: 15  

Số học sinh: 259  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2