Tuần Giáo

THCS Quài Nưa

Ngày đăng: 04.10.2019  

Địa chỉ: Bản Minh Thắng, xã Quài Nưa  

Điện thoại: Phạm Thị Việt; số đt 0373918833  

Số giáo viên: 23  

Số học sinh: 408  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2